Perdana Djamilu Nusatapi

Djamilu Nusatapi (ca. 1485-1569) was het hoofd van een groep Javaanse migranten die uit Djailolo in Maluku was verdreven en zich uiteindelijk op de noordkust van Ambon vestigde. Daar stichtte hij samen met groepen migranten uit Java, Gorom (Oost-Seram) en Seram een negorij. Nadat drie naburige gehuchten zich bij hen hadden aangesloten, noemden zij de […]

Maulana Baharullah

In de veertiende en vijftiende eeuw verbreidde de islam zich over de havensteden van Sumatra en Oost-Java. In steden zoals Demak, Tuban en Gresik werden centra van islamitisch onderwijs, studie en onderzoek gesticht. Zij vormden de thuisbasis voor moslim zendelingen die op zich namen om het geloof te prediken onder de ongelovigen. Zij droegen de […]

Kolano Gurabesi

Kolano Gurabesi​ Gurabesi werd geboren in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hij woonde op Waigeo, een van de Papoese eilanden die voor de kust van de Vogelkop van Nieuw-Guinea zijn gelegen. Gurabesi was befaamd vanwege de rooftochten die onder zijn leiding plaatsvonden. In zijn tijd kwamen rooftochten op zee in heel Oost-Indonesië voor. […]

Het Land van de Islam op de Molukken

De radja van Honitetu met echtgenote, ca. 1915 (bron: MuMa) Orang dagang De Alfoeren worden vaak als de ‘oorspronkelijke bewoners’ van de Molukken beschouwd. Zij bewoonden de Molukse eilanden voordat orang dagang of ‘vreemde handelaren’ zich in Oost-Indonesië kwamen vestigen. 
Uit onderzoek blijkt, dat er al in de dertiende eeuw nederzettingen van orang dagang op […]