Op deze website presenteren wij twintig geïllustreerde geschiedverhalen, met de daarbij behorende achtergrondinformatie. We hebben voor een verhalende vorm gekozen omdat we bij een breed publiek belangstelling voor personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de Molukse geschiedenis willen wekken.
De verhalen zijn gebaseerd op historische feiten en bronnen, maar tegelijk ook een product van de verbeelding. Bij het schrijven van de verhalen heeft de auteur zichzelf spelregels opgelegd:

  • baseer het verhaal zo veel mogelijk op historische feiten en bronnen;
  • vertel geen dingen die in strijd zijn met de bekende feiten en bronnen;
  • streef naar geloofwaardige verhalen
  • probeer de gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven te laten zien;
  • wees terughoudend over wat er in het hoofd en het hart van historische personages omgaat; houd je aan wat zij gezegd (kunnen) hebben of aan wat   tijdgenoten over hen gezegd hebben.

Spelling

Bij de spelling van Indonesische namen en begrippen zijn we dicht bij de Nederlandse spelling gebleven. De belangrijkste verschillen met het moderne Indonesisch zijn:

             klank               Indonesisch                            Nederlands

            [ j ]                  j          Jakarta                      dj         Djakarta
            [ c ]                  c          Bacan                        tj         Batjan
            [ y ]                  y          Yogyakarta                    j         Jogjakarta

 Alleen bij de [u]-klank hebben we de Indonesische spelling u in plaats van de Nederlandse spelling oe aangehouden.