projectgroep

Augustien Souisa (vz); Wim Manuhutu; Ephraim Patty;
Rebecca Rutumalessy; Hans Straver; Nanneke Wigard

met medewerking van het Museum Maluku (MuMa)

content en beheer 

Stichting Beheersfonds Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

concept website  

Rebecca Rutumalessy; Nanneke Wigard

vormgeving website   

Rebecca Rutumalessy; Henk-Reijer Rijstenberg

technische realisatie  

Henk-Reijer Rijstenberg (HRR-design)

tekst    

Hans Straver

tekstredactie

Ephraim Patty; Nanneke Wigard

beeldredactie  

Wim Manuhutu; Nanneke Wigard

getekende personen en kaarten

Melroy Bisel, Lisa van den Broek en Vormgeving Onbekend bv

kaarten  

Germen Boelens

copyright teksten

Stichting Beheersfonds Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

copyright kaarten

Stichting Beheersfonds Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

copyright foto’s en AV-materiaal 

José Straver-Smulders (JSS); Museum Maluku (MuMa); Zie voor overige items bronvermelding in bijschrift

copyright tekeningen  

Melroy Bisel, Lisa van den Broek en Vormgeving Onbekend bv

Copyright
Deze website is een publicatie van Stichting Beheersfonds Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM).Hierop is de Auteurswet 1912 van toepassing.
Alle rechten op teksten, illustraties, foto’s en ontwerp berusten bij Stichting Beheersfonds LSEM en/of de bijhet colofon of in de bronvermelding vermelde instellingen en personen.
Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van Stichting Beheersfonds LSEM. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen oefening, studie of gebruik.