De projectgroep Vensters op de Molukse geschiedenis 1450-1950 dankt prof.dr. C. van Boxtel (Erasmus Universiteit, Rotterdam) en drs. T. van der Geugten (Fontys Lerarenopleiding, Tilburg) voor hun didactische adviezen. Voor hun kritische en constructieve commentaren op de teksten danken wij R. Broersma, dr. Chr. van Fraassen, drs. H. Smeets en prof.dr. H. Soselisa (Ambon). Eventuele tekortkomingen zijn uiteraard geheel voor onze verantwoording.