Vensters Molukse Geschiedenis 1450-1950

Op school maak je kennis met geschiedenis aan de hand van een indeling in tien tijdvakken en vijftig Canonvensters. Op deze website ontdek je welke verbanden je kunt leggen met de geschiedenis van de Molukken.

De Molukse geschiedenis hebben we ingedeeld in tijdvakken die aansluiten bij de tijdvakken die je op school leert. En op belangrijke momenten in de Molukse geschiedenis laten we invloedrijke historische personen aan het woord.

Deze website biedt vijfhonderd jaar Molukse geschiedenis vanuit Moluks perspectief, van de verbreiding van de islam in de vijftiende eeuw tot de stormachtige politieke ontwikkelingen in de eerste helft van de twintigste eeuw.

De Molukken waren geen geïsoleerd gebied. De geschiedenis van de Molukken is voortdurend verweven geweest met de ‘grotere’ geschiedenis van Azië, Europa en de wereld. Hoe dat zit, ontdek je aan het begin van elk tijdvak.