De verhalen en achtergrondinformatie op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Beheersfonds LSEM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.