Nieuws

Verschijnt binnenkortOp 16 november verschijnt Vensters op de Molukse geschiedenis 1450 – 1950 ook in boekvorm. In het boek worden de verhalen van deze website opgenomen, met meer uitgebreide achtergrondinformatie en illustraties. Kennisatelier, 16 november 2011Op de derde woensdag van november – traditioneel de datum van de Molukse Onderwijsdag – organiseert het Landelijk Steunpunt Educatie […]

Onafhankelijkheid op de Molukken

Vereniging van Ambonese studenten, Jakarta, 1938 (bron: MuMa) Vereniging Ambons Studiefonds Aan het begin van de twintigste eeuw groeide het aantal Molukkers dat op Java en in Nederland hoger onderwijs volgde. De in Nederland afgestudeerde arts W. Tehupeiory zette zich in voor verbetering en uitbreiding van de opleiding van inlandse artsen. Hij richtte in 1909 […]

De vrije zee op de Molukken

Nederlandse handelaren en Hituese hoofden beloven elkaar wederzijdse hulp, 4 maart 1599 (bron: Roelofsz 1646) Gezicht op Ambon met fort Victoria, inzet Frederik de Houtman, de eerste gouverneur van Ambon (bron: Rijksmuseum) De Compagnie als bondgenoot Aan het begin van de zeventiende eeuw vroegen de Hituezen de Nederlanders als bondgenoot in de strijd tegen de […]

Molukse geschiedenis in het onderwijs

raakvlakken-kl

Het geschiedenisonderwijs heeft tot doel om de leerlingen een raamwerk van historische kennis te bieden en kritisch met historische bronnen en beelden te leren omgaan. De aanpak van het geschiedenisonderwijs is tegenwoordig gebaseerd op de voorstellen van: de Commissie ‘De Rooy’, Advies van de Commissie historische en maatschappelijke vorming, Verleden, heden en  toekomst (2001); de […]