Verschijnt binnenkort
Op 16 november verschijnt Vensters op de Molukse geschiedenis 1450 – 1950 ook in boekvorm. In het boek worden de verhalen van deze website opgenomen, met meer uitgebreide achtergrondinformatie en illustraties.

Kennisatelier, 16 november 2011
Op de derde woensdag van november – traditioneel de datum van de Molukse Onderwijsdag – organiseert het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers een Kennisatelier rond de presentatie van het boek Vensters op de Molukse geschiedenis 1450 – 1950.
Het Kennisatelier is een bijeenkomst voor leraren, lerarenopleiders en onderzoekers die zich met het geschiedenisonderwijs in Nederland bezighouden en/of betrokken zijn bij het verbeteren van de onderwijspositie van Molukse jongeren.