Muhammad Usman

In de negentiende eeuw, onder het gouvernement van Nederlands-Indië, voerden de sultans in de Noord-Molukken zelfstandig het bestuur over hun gebieden. Sultan Muhammad Usman bestuurde Ternate en Onderhorigheden van 1902 tot 1914. Hij was de laatste Ternataanse zelfbestuurder.Sultans en gouvernement hielpen elkaar om rust en orde te bewaren. Ternate en Tidore leverden bijvoorbeeld hulptroepen om […]

Izaak Thenu

Izaak Thenu (1858 – 1937) was van 1882 tot 1886 leerling op de School Tot Opleiding van Inlandsche Leraren (STOVIL) in Ambon. Daarna kreeg hij werk op Ambon, de Aru-eilanden en Midden-Java. In 1894 kreeg hij een post in Kutaradja, op de westpunt van Sumatra.Nederland had in 1873 de oorlog verklaard aan het zelfstandige sultanaat […]

Jacob Picaulij

Jacob Picaulij (ca. 1810–1880), afkomstig uit de negorij Amet op Nusalaut, behoorde tot de eerste kwekelingen die werden toegelaten op het Instituut voor Inlandse Onderwijzers in Ambon.Het Instituut werd in 1835 opgericht door de onderwijzer Bernhard Nikolas Johann Roskott (1810–1873). Hij was door het Nederlands Zendelinggenootschap uitgezonden met de opdracht om op Ambon inlandse onderwijzers […]

Koloniaal rijk op de Molukken

Gouverneur-generaal Van der Capellen (bron: Rijksmuseum) Het kruidnagelmonopolie In januari 1819 trad G.A.G.Ph. van der Capellen aan als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Hij moest onder andere een beslissing nemen over het kruidnagelmonopolie op de Molukken. Had het zin om dat te handhaven, nu Engeland en Frankrijk waren begonnen kruidnagels te produceren in hun eigen koloniën? Twee […]