Kimelaha Rubohongi

Bij de uitbreiding van het rijk van Ternate speelde het geslacht Tomagola een bijzonder belangrijke rol.Een van de meest vooraanstaande leden van dat geslacht was Samarau. Hij was de kapita laut, de bevelhebber ter zee, van Ternate. Toen Hairun Djamilu in 1535 sultan werd, klom hij op tot rijksbestuurder en persoonlijk adviseur van de sultan.In […]

Sultan Babullah

Babullah was een zoon van sultan Hairun Djamilu van Ternate en een prinses van Batjan. Hij kwam aan het bewind toen zijn vader in 1570 bij een bezoek aan het Portugese kasteel verraderlijk werd vermoord. Hij eiste de uitlevering van de schuldige en begon een langdurige belegering van het kasteel. Na vijf jaar moesten de […]

Sultan Hairun Djamilu

Hairun Djamilu werd, vermoedelijk rond 1525, geboren als zoon van sultan Bajan Sirullah van Ternate en een Javaanse bijvrouw. Hij regeerde Ternate van 1535 tot 1570. Aan zijn regering ging een chaotische periode vooraf. Toen de Portugezen in 1522 een versterkte handelspost op Ternate vestigden, was sultan Bajan Sirullah zojuist overleden. In de volgende jaren […]

Heilige oorlog op de Molukken

Portugezen in Goa, het centrum van de Portugese macht in Azië (Bron: Itinerario en Icones, Jan Huygen van Linschoten) Portugezen De Portugezen maakten door de verovering van Malaka in 1511 veel vijanden onder de Aziatische moslims. Toch kregen zij op Banda dezelfde rechten en plichten als andere vreemde handelaren die op nootmuskaat en foelie uit […]