affuit

onderstel van een kanon

ambachtslieden

vaklui die de kost verdienen met handwerk, zoals een timmerman of smid

atap

dakbedekking van sagoblad

baileo

traditioneel dorpshuis, overkapt platform

boki

koningsdochter

bruggenhoofd

vooruitgeschoven stelling of bolwerk in vijandelijk gebied

bulan

maan, ook: bijnaam voor kaalhoofdig persoon