vaklui die de kost verdienen met handwerk, zoals een timmerman of smid