Kapitan Pattimura

Thomas Matulessy werd in 1783 geboren in de negorij Haria op het eiland Saparua. Hij behoorde tot de orang borgor, de burgers. Deze groep van de bevolking hoefde geen negorijdiensten te verrichten, maar leverde wel de leden van een burgerwacht die in tijden van nood kon worden opgeroepen. Tijdens het tweede Engelse tussenbestuur op de […]

Sultan Nuku

In 1779 werd sultan Djamaluddin van Tidore met twee van zijn zonen gearresteerd en verbannen. Kaitjili (Prins) Nuku was de derde zoon van Djamaluddin. Toen de Compagnie in 1780 een opvolger uit een andere tak van de familie benoemde, kwam hij daartegen in opstand. Hij week uit naar Oost-Seram en riep zichzelf uit tot ‘Sultan […]

Imam Hasan Soleiman

Abdul Rahman was de zoon van een koopman uit Gujerat, het noordwestelijk deel van India. Toen deze overleed, hertrouwde zijn moeder met Asauken Nusatapi, het hoofd van de negorij Hila. Abdul Rahman werd door zijn stiefvader geadopteerd en zo werd hij een lid van het vooraanstaande Hituese geslacht Nusatapi.Abdul Rahman moet goed geschoold zijn geweest, […]

Sluimerende revolutie op de Molukken

Nootmuskaatpluk op Banda (bron: Q.M.R. Ver Huell) Gouden ketting, door de VOC geschonken aan de sultan van Ternate (bron: Rijksmuseum) Onder het monopolie Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw heerste in de Molukken een status quo. De verhoudingen tussen moslims, christenen en ‘heidenen’ bleven onveranderd en de eilanden werden op economisch en cultureel […]