Kapitan Jonker

De sultan en de rijksbestuurder van Makassar waren in eerdere jaren niet bereid om samen met de opstandige Ternatanen de strijd tegen de Compagnie aan te gaan, maar in 1652 wel. Zij stelden als voorwaarde dat Makassar het gezag zou krijgen over de heroverde gebieden. In de eerste maanden van 1653 slaagde een grote Makassaarse […]

Kimelaha Madjira

Na de mislukte pogingen van Kakiali en de stadhouders Leliato en Luhu om het monopolie van de Compagnie met steun van Makassar te bestrijden, benoemde de sultan van Ternate de jonge kimelaha Madjira als zijn stadhouder op Hoamoal.Madjira had weinig over zijn eigen gebied te zeggen. Volgens het in 1638 gesloten contract had Ternate wel […]

Kapitan Hitu Kakiali

De Compagnie werd in 1605 door de Hituezen binnengehaald en verwelkomd als bondgenoot tegen de Portugezen. Dat bondgenootschap hield ongeveer dertig jaar stand.In deze periode was Kapitan Hitu Tepil, een bedachtzaam politicus, de voornaamste contactpersoon tussen de Compagnie en de Hituezen. Als bondgenoot van de Compagnie vond Tepil het zijn taak om te bemiddelen bij […]

Orangkaja Kalebakar

Op de Banda-eilanden waren er grote tegenstellingen tussen oude en nieuwe nederzettingen: Oude nederzettingen, zoals Lautaka en Selamo, waren gelegen op hoge kliffen of op rotsplateaus in het binnenland. Nieuwe nederzettingen, zoals Neira en Lontor, waren gelegen op vlakke gedeelten van de kust, waar schepen van vreemde handelaren het hele jaar door veilig voor anker […]