vrije burger, zonder de verplichtingen van negorijbewoners